Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden & Employee Benefits Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants


Klik hier om een printversie te downloaden


PRIMAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN 
 

SALARIS  

De organisatie “Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants” hanteert de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor het Horeca- en het aanverwante bedrijf. De CAO is altijd voor bepaalde tijd. De huidige CAO loopt van 1 april 2010 tot en met 31 december 2013. De salariëring binnen de organisatie is conform deze CAO. Het salaris is afhankelijk van de functie (met de daaraan gekoppelde taken en verantwoordelijkheden) en de relevante ervaring die de kandidaat met zich meebrengt. Zie www.horeca.org voor de loontabellen.  

TOESLAGEN  

Medewerkers die op een erkende feestdag werken, ontvangen een feestdagentoeslag van 50% per gewerkt uur. Deze toeslag wordt, tezamen met het reguliere salaris, aan het einde van de maand uitbetaald.  

VAKANTIE  

Iedere werknemer bouwt per gewerkt uur 0,096 vakantie-uur op, tot een maximum van 210 uren per jaar. Dit komt overeen met 25 vakantiedagen per jaar, op basis van een fulltime (38 uur per week) contract. Bij een parttime contract worden de vakantiedagen naar evenredigheid berekend.  

VAKANTIETOESLAG  

Iedere medewerker ontvangt 8% vakantietoeslag over het bruto jaarsalaris. Het vakantiegeld wordt jaarlijks halverwege de maand juni uitgekeerd.            

VAKANTIE-UREN  

Medewerkers met een ambulantencontract (dit zijn contracten op basis van 0 uur per week of 4 uur per week, op basis van oproep), ontvangen tezamen met het vakantiegeld de uitkering van de vakantie-uren. Elke medewerker bouwt per gewerkt uur 0,096 vakantie-uur op. Medewerkers met een ambulantencontract krijgen het totaal van deze opgebouwde vakantie-uren uitbetaald, en kunnen deze vakantie-uren dus niet opnemen in tijd, zoals medewerkers met een vast aantal uren per week dat wel kunnen. Een mooie spaarcent dus!  

SECUNDAIRE ARBEIDSVOORWAARDEN & EMPLOYEE BENEFITS  

COLLECTIEVE VERZEKERINGEN  

Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants hebben een collectief verzekeringsplan voor werknemers opgezet. Dit is in samenwerking met ABN AMRO Verzekeringen en verzekeringsmaatschappij Royal Nederland Schadeverzekering NV.  

Binnen dit collectief verzekeringsplan, dat duidelijk voordelen biedt, kunt u al uw particuliere schadeverzekeringen afsluiten zoals onder andere:   

 • Motorrijtuigenverzekering 
 • Doorlopende reisverzekering 
 • Brandverzekering 
 • Rijwielverzekering 
 • Inboedelverzekering 
 • Glasverzekering 
 • Kostbaarhedenverzekering 
 • Personal Computer  

Door de omvang van zo’n personeelscontract is Royal Nederland in staat om hoge kortingen te verlenen, waardoor u jaarlijks veel geld kunt besparen.  

Wie kan deelnemen aan het collectief verzekeringsplan?   

 • Alle werknemers in dienst van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants. 
 • Echtgenoten en partners van de personeelsleden. 
 • Personeelsleden die gebruik maken van de regeling vervroegd uittreden. 
 • Personeelsleden die in aansluiting op het dienstverband een ouderdomspensioen genieten. 
 • Thuiswonende of voor studie uitwonende kinderen, voor zover deze kinderen door de hierboven genoemde personen worden onderhouden en niet zelfstandig een beroep uitoefenen.  

COLLECTIEVE ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  

De medewerkers van Camile Oostwegel ChâteauHotels &- Restaurants kunnen gebruik maken van de collectiviteitkorting die de zorgverzekeraar aan alle medewerkers biedt. Wij hebben collectiviteitafspraken met zowel het CZ als het VGZ. Deze korting geldt voor alle personen die hierboven (“Wie kan deelnemen aan het collectief verzekeringsplan?”) zijn genoemd.                

PENSIOEN  

De medewerkers van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants worden 1 keer per jaar geïnformeerd over de persoonlijke pensioensituatie. Tevens biedt de organisatie de mogelijkheid om op een zéér aantrekkelijke manier het pensioen goed te regelen. Dit kan doormiddel het inwisselen van vakantiedagen, brutoloon en spaarloon.  

FIETS VAN DE ZAAK  

De organisatie “Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants” biedt haar medewerkers de mogelijkheid om deel te nemen aan het NFP Fietsproject. De fiscus heeft voor werknemers die de fiets (willen gaan) gebruiken voor woon-werkverkeer een aantal aantrekkelijke maatregelen genomen. Deze maatregelen maken het mogelijk dat u met aanzienlijk fiscaal voordeel (welke kan oplopen tot 54%!) in het bezit kunt komen van een mooie nieuwe fiets.  

KORTING FOOD & BEVERAGE EN OVERNACHTINGEN  

Medewerkers van de Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants hebben recht op een korting van 50% op de food & beverage faciliteiten.  

Voor werknemers gelden de volgende kortingen:  

Food & Beverage:  

Werknemers van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants krijgen een speciale korting van 50% op zowel gerechten als dranken binnen het concern. Deze korting geldt niet bij het Kruisherenhotel Maastricht. Alleen op aanvraag is korting mogelijk in het restaurant. De voorwaarden en reserveringsprocedure hiervoor is als volgt:   

 • reserveringstermijn maximaal 14 dagen voor aankomst
 • korting is geldig van zondag tot en met woensdag (niet tijdens feestdagen) 
 • restaurantbezetting < 75% 
 • maximaal 2 personen per reservering 
 • reservering schriftelijk aanvragen via directie 
 • men dient de rekening direct bij vertrek te voldoen 
 • deze kortingen gelden alleen voor werknemers in dienst van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants        

Overnachtingen:  

Werknemers kunnen ook gebruik maken van een speciale personeelskorting om in onze hotels te overnachten. De prijs bedraagt 25 Euro per kamer per nacht in Hotel Winselerhof. De prijs in Château St.Gerlach en het Kruisherenhotel Maastricht bedraagt 35 Euro per kamer per nacht (ongeacht 1- of 2-persoons kamer). Voor het ontbijt geniet u 50% korting.   De voorwaarden en reserveringsprocedure hiervoor zijn als volgt:   

 • reserveringstermijn maximaal 14 dagen voor aankomst 
 • korting is geldig van zondag tot en met woensdag (niet tijdens feestdagen) 
 • hotelbezetting is <75% 
 • maximaal 2 personen per reservering 
 • reservering schriftelijk aanvragen via directie 
 • men dient de hotelrekening direct bij vertrek te voldoen 
 • deze kortingen gelden alleen voor werknemers in dienst van Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants  

Onze huizen zijn aangesloten bij onder andere Small Luxury Hotels, Symboles de France, Historic Hotels of the Benelux, Les Etapes du Bon Gout en Your Hotels. Op speciaal verzoek kunt u via uw directie ook bij deze hotels informeren naar een speciale werknemersprijs. Echter kunnen wij nooit garanderen dat dit wordt toegekend.  

VOORDELEN MET DE CAMILLE OOSTWEGEL PERSONEELSPAS  

Medewerkers van de Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants ontvangen op de eerste werkdag een personeelspas. Met de personeelspas kunnen de medewerkers van een aantal voordelen genieten bij winkels en collega horecabedrijven in de regio. De personeelspas is persoonsgebonden. Op vertoon van deze pas en een geldig legitimatiebewijs geniet men een bepaalde korting. Het zijn diverse deelnemende bedrijven: van kledingwinkels tot tuincentra. De medewerkers ontvangen een lijst met deelnemende bedrijven op hun eerste werkdag.  

CAMILLE OOSTWEGEL VACATUREBANK  

Door de samenwerking van de ChâteauHotels & -Restaurants zijn de doorgroeimogelijkheden binnen de holding groter. Vacatures worden kenbaar gemaakt binnen de bedrijven zodat interne kandidate(n) de mogelijkheid hebben hier op te reageren. U bent natuurlijk altijd van harte uitgenodigd om vrijblijvend te informeren naar de mogelijkheden omtrent een bepaalde vacature. Uw informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. De Camille Oostwegel vacaturebank is ook op internet te vinden: www.chateauhotels.nl.                        

INCENTIVE: MEDEWERKER ZOEKT MEDEWERKER!  

U kunt een beloning ontvangen als u iemand kent die in aanmerking komt voor een openstaande vacature bij Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants. Meld deze persoon aan (doormiddel van een ingevuld sollicitatieformulier) bij de afdeling personeelszaken en u ontvangt een beloning, nadat hij/zij de eerste 6 maanden in dienst positief heeft doorlopen.   De beloning voor het aandragen van een fulltimer is € 75,--  en voor een parttimer € 35,-- aan Iris-cheques.  

NIEUWSBRIEF / OOSTWEGEL NIEUWS  

WinselerHof, Château St. Gerlach en het Kruisherenhotel Maastricht hebben elk een personeelsblad. In dit blad, dat specifiek voor elk huis wordt gemaakt, wordt de medewerker geïnformeerd over formele, maar ook informele zaken. Hierbij moet u denken aan berichten vanuit de directie, nieuwsberichten van andere Oostwegel-huizen, (nieuwe) medewerkers die zichzelf voorstellen, vakantieverhalen van medewerkers, een vacaturepagina met recente vacatures binnen de Oostwegelhuizen, etc. Het personeelsblad wordt één keer per twee maanden verzonden, dit ontvangt u samen met de salarisstrook.  

TRAINING / VERGOEDING STUDIEKOSTEN  

De organisatie “Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants” heeft een gedegen opleiding/ training hoog in het vaandel staan. Dit blijkt uit een constant aanbod van diverse trainingen en opleidingen aan de medewerkers, uiteenlopend van bijvoorbeeld commercieel schrijven tot aan een verdere verdieping van de wijnkennis. Indien de directie of de direct leidinggevende het nodig acht om een medewerker/ medewerkers een training aan te bieden, dan zijn uiteraard de kosten voor rekening van de werkgever. Echter, er zijn meer mogelijkheden.  

Medewerkers die op eigen initiatief een cursus of opleiding willen volgen, kunnen onder bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming van het bedrijf ontvangen. Een vereiste is uiteraard dat de opleiding direct aansluit bij de functie en bijdraagt aan de uitvoering ervan. De werknemer kan zich tevens oriënteren op de cursussen en opleidingen van het LOB HTV (SVH, onderwijscentrum van de bedrijfstak HORECA). Voor alle werknemers die vallen onder de HORECA-CAO geldt dat zij onder bepaalde voorwaarden een percentage van de studie van het LOB HTV vergoed krijgen door het “C.S. Baljon”-studiefonds.                                

LOOPBAANMOGELIJKHEDEN  

De loopbaanmogelijkheden die een (middel) grote organisatie, met zijn verschillende locaties en werkniveaus, met zich meebrengt, worden door de Camille Oostwegel ChâteauHotels &- Restaurants benut. Minimaal eenmaal per jaar wordt een functioneringsgesprek gehouden met elke medewerker. In dit gesprek wordt, naast de reguliere onderwerpen, óók het aspect “loopbaanmogelijkheden” aangesneden. Dit biedt de medewerker de mogelijkheid zijn/haar toekomstplannen met de organisatie te delen. Op deze manier hoopt de organisatie iets te kunnen betekenen, hetzij doormiddel van trainingen, hetzij doormiddel van een (verticale of horizontale) doorstroom.  

Een baan binnen de Camille Oostwegel ChâteauHotels &- Restaurants, betekent niet zomaar een baan, maar een loopbaan!

Reserveren
Selecteer hotel
Aankomstdatum
Vertrekdatum
Promocode (optioneel)
Heeft u een corporate contract? Klik dan hier om in te loggen