Green Key

Duurzaam ondernemen

Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants heeft hart voor de schoonheid van de Limburgse natuur. Om deze zoveel mogelijk te ontzien en te behouden, ziet Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants de beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s als een primaire verantwoordelijkheid van het management en iedere medewerker. Om deze gedachte structureel vorm te geven worden de richtlijnen Green Key gevolgd.  

Green Key is een internationaal keurmerk dat staat voor duurzame bedrijfsvoering in de toeristische sector voor bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche die serieus en controleerbaar bezig zijn met de milieuzorg in het bedrijf. De Green Key staat garant voor de inzet van de ondernemer om meer aan het milieu te doen dan de wet- en regelgeving van hem verlangt. Op 3 november 2014 hebben alle ChâteauHotels wederom het Gouden Green Key Keurmerk behaald. Dit is het hoogst haalbare keurmerk en dit betekent dat naast de verplichte normen Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants zich extra inzet op het gebied van milieubescherming.     

Kijk voor meer informatie over Green Key ook op www.greenkey.nl

Weelec

Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants zijn ook een samenwerking aangegaan met Weelec. Weelec is een actieve inzamelaar en verwerker van E-waste. Zij hebben gekozen voor een benadering die berust op het destilleren van kennis uit afval, het creëren van lokale werkgelegenheid, en door concreet een bijdrage te leveren aan de circulaire economie.

Kijk voor meer informatie over Weelec ook op www.weelec.nl